Soto, Jesús-Rafael, 1923-2005

Soto, Jesús-Rafael, 1923-2005

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw31147094
3 BOE303
5 20191218094342.7
40 ## $a BOE303
100 1# $a Soto, Jesús-Rafael, $d 1923-2005
372 $a výtvarné umění
372 $a malířství
374 $a malíři
375 $a muž
377 $a spa
377 $a fre
670 $a www(Britannica), cit. 24.6.2019 $b biografické a profesní informace
670 $a www(Art servis), cit. 24.6. 20019
678 0# $a Venezuelský umělec působící zejm. ve Francii, představitel kinetického umění.
688 $a Jesús Rafael Soto was born in Ciudad Bolívar in Venezuela. Between 1942 and 1947 he studied at the Academia Bellas Artes in Caracas. In the period from 1947 to 1950 he was director of the Maracaibo School of Fine Arts in Venezuela. From the 1950s he was active in Paris where he intensified his creative work and became renowned both with connoisseurs and the general public through exhibitions held from the 1950s to the 1970s (Galerie Denis René in Paris, David Zwirner Gallery in New York, Galerie Brusberg in Berlin, Muzeum Haus Lange in Krefeld, Galerie Schmela in Berlin, Kunsthalle Bern, Stedelijk Museum in Amsterdam and Palais des Beaux-Arts in Brussels). Jesús Rafael Soto was an important exponent of kinetic art. The main subject of this movement is kineticism invoked by optical phenomena, movement of the artist or the observer of the work. In his works Soto used the effect of repetitive layering applied to geometric shapes resulting in an illusory effect on the viewers. Jesús Rafael Soto died on 17 January 2005 in Paris. $b Jana Lešková
689 $a Jesús Rafael Soto pocházel z města Ciudad Bolívar ve Venezuele. V letech 1942-1947 absolvoval studium na Academia Bellas Artes v Caracasu. V období 1947 až 1950 působil jako ředitel Maracaibo School of Fine Arts ve Venezuele. Od 50. let působil v Paříži, kde prohloubil svou tvůrčí práci a proslavil se mezi znalci i širokou veřejností prostřednictvím výstav konaných od 50. do 70. let (např. v Galerii Denise René v Paříži, David Zwirner Gallery v New Yorku, Galerii Brusberg v Berlíně, Muzeu Haus Lange v Krefeldu, Galerii Schmela v Berlíně, v Kunsthalle Bern, Stedelijk Muzeum v Amsterdamu, Palais des Beux-Arts v Bruselu). Jesús Rafael Soto byl významným představitelem kinetického umění. Hlavním předmětem tohoto směru je pohyb, jenž je vyvolaný optickými jevy, pohybem umělce či pozorovatele díla. Soto ve svých dílech využíval efekt opakovaného vrstvení aplikované na geometrických tvarech, který vyústil v iluzorní účinek na diváky. Jesús Rafael Soto zemřel 17. ledna 2005 v Paříži. $b Jana Lešková
1112 $c 20190718
Processing history
Permanent link