Otevíráme artotéku!
12.10. 2017 od 18:00 hod přijďte na otevření!
Celistvý pohled na umění
Knihovna Moravské galerie se stává místem, které zprostředkovává celistvý pohled na umění. Můžete si zde zapůjčit nejen uměleckohistorické publikace, ale i originály uměleckých děl.
První vypůjčka
Přijďte si do naší nové Artotéky půjčit umění, stejně jako Sonya Darrow, která se zapíše do dějin jako její první zákaznice.