Soto, Jesús-Rafael, 1923-2005

Soto, Jesús-Rafael, 1923-2005

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw31147094
3 BOE303
5 20190904133852.9
40 ## $a BOE303
100 1# $a Soto, Jesús-Rafael, $d 1923-2005
372 $a výtvarné umění
372 $a malířství
374 $a malíři
375 $a muž
377 $a spa
377 $a fre
670 $a www(Britannica), cit. 24.6.2019 $b biografické a profesní informace
670 $a www(Art servis), cit. 24.6. 20019
678 0# $a Venezuelský umělec působící zejm. ve Francii, představitel kinetického umění.
689 $a Jesús Rafael Soto pocházel z města Ciudad Bolívar ve Venezuele. V letech 1942-1947 absolvoval studium na Akademii de Bellas Artes v Caracasu. V období 1947 až 1950 působil jako ředitel Maracaibo School of Fine Arts ve Venezuele. Od 50. let působil v Paříži, kde expandoval se svojí uměleckou tvorbou a zapsal se do podvědomí umělecké a širší veřejnosti výstavami, uspořádané v 50. až 70. letech (např. v Galerii Denise René v Paříži, Galerii Zwirne, Galerie Brusbert, Muzeu Hans Lange, Galerii Schmela, Kunsthalle Bern, Stedelijk Muzeum, Palais des Beux-Arts v Bruselu). Jesús Rafael Soto byl významným představitelem kinetického umění. Hlavním předmětem tohoto směru je pohyb, jenž je vyvolaný optickými jevy, pohybem umělce či pozorovatele díla. Soto ve svých dílech využíval efekt opakovaného vrstvení aplikované na geometrických tvarech, který vyústil v iluzorní účinek na diváky. Tento účinek je zřejmý v „Sotomagii“ (1967), která se skládá z jedenácti tisků a koláží. Iluzorní efekt také vytvářel pomocí barev. V 60. letech zavedl do svých děl také trojrozměrné prvky. Výsledkem jsou díla známé jako „Spisy“ a „Tečka“. V další fázi své tvorby zapojoval do svých děl i samotné návštěvníky výstav, kteří se stali nedílnou součástí jeho uměleckých projektů a přímo prostupovali jeho díly (1968 vznikla díla zvaná „Proniknutelná“). Jesús Rafael Soto zemřel 17. ledna 2005 v Paříži. $b Jana Lešková
1112 $c 20190718
Processing history
Permanent link