Paolozzi, Eduardo, 1924-2005

Paolozzi, Eduardo, 1924-2005

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw31130301
3 BOE303
5 20191218092346.2
40 ## $a BOE303
100 1# $a Paolozzi, Eduardo, $d 1924-2005
372 $a sochařství
372 $a grafika
374 $a sochaři
374 $a malíři
375 $a muž
377 $a eng
670 $a www(Artnet), cit. 16.8. 2019 $b biografické a profesní informace
670 $a www(Solomon R. Guggenheim Museum), cit. 16.8. 2019
670 $a www(The Art Story Blog), cit. 16.8 2019
678 0# $a Skotský sochař a grafik.
688 $a A Scottish sculptor and graphic artist and an important pioneer of pop art. He created monumental figurative sculptures, prints and collages. Eduardo Paolozzi was born in northern Edinburgh to a family of Italian immigrants. In 1943 he studied at the Edinburgh College of Art, then at St. Martin’s School of Art and finally at the Slade School of Fine Art at University College London. After his studies he worked in Paris (1947-1949), where he became acquainted with a number of renowned artists (A. Giacometti, J. Arp, C. Brâncuși, G. Braq and F. Léger), who had a profound influence on his art. From Paris he later moved to London where he founded his “Chelsea” studio. In 1952 he was one of the co-founders of “The Independent Group” at the Institute of Contemporary Arts in London which is considered a predecessor of pop art. Together with Nigel Henderson they founded the “Hammer Prints Limited" designer company which focused on the production of wallpapers, textile and ceramics. In 1960 he took part in the Venice Biennial. It was followed by solo exhibitions at the Museum of Modern Art in New York (1964) and the Tate Gallery in London (1971). Paolozzi was also very active in the academic field as is proven by the period when from 1974 he worked in Berlin within an academic exchange programme, in the following years (1977-1981) he was professor at the Fachhochschule in Cologne, and afterwards lectured at the Akademie der Bildenden Künste in Munich. Among the significant awards he received it should be mentioned that he was knighted by Queen Elisabeth II in 1989. During the 1990s he donated most of his works to the collections of the Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh. Paolozzi’s work is a blend of the impacts of the progress of society both in the positive and the negative sense. He created abstract sculptures which brutally paraphrase man as mere mass assembled in a machine. Another important section of his work is collages which inspired the pop art movement. They combine the artist’s innovative approach to using screen printing, exploring the possibilities of this technique and expressing the legacy of pop culture. $b Jana Lešková
689 $a Skotský sochař a grafik, významný průkopník pop artu. Byl autorem monumentálních figurálních soch, grafických tisků a koláží. Eduardo Paolozzi se narodil v severním Edinburghu v rodině italských přistěhovalců. V roce 1943 studoval na Edinburgh College of Art, poté na St. Martin´s School of Art a následně na Slade School of Fine Art na University College London. Po studiích pracoval v Paříži (1947-1949), kde se seznámil s řadou významných uměců (A. Giacometti, J. Arp, C. Brâncuși, G. Braq, F. Léger), což mělo později stěžejní vliv na jeho výtvarnou tvorbu. Z Paříže se později přestěhoval do Londýna, kde založil své studio „Chelsea“. V roce 1952 byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti „The Independent Group“ na Institute of Contemporary Arts v Londýně, která je považována za předchůdce směru pop art. Rovněž spolu s Nigelem Hendersonem založil designérskou společnost „Hammer Prints Limited“, jež se zaměřovala na výrobu tapet, textilu a keramiky. V roce 1960 se zúčastnil bienále v Benátkách, následovaly samostatné výstavy v Museum of Modern Art v New Yorku (1964) a v Tate Gallery v Londýně (1971). Paolozzi byl velmi aktivní i v akademické oblasti. Dokladem je období, kdy od roku 1974 pracoval v Berlíně v rámci akademického výměnného programu, v dalších letech (1977-1981) byl profesorem na Fachhochschule v Kolíně nad Rýnem, poté učil na Akademie der Bildenden Künste v Mnichově. Z významných ocenění lze uvést povýšení do šlechtického stavu královnou Alžbětou II. v roce 1989. Během 90. let věnoval převážnou část svého díla do sbírek Scottisch National Gallery of Modern Art v Edinburghu. V díle Paolozziho se prolínají dopady pokroku společnosti jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Vytvářel abstraktní sochy, jež brutálním způsobem parafrázují člověka jako pouhou hmotu nashromážděnou do stroje. Dalším významnou část v jeho tvorbě představují koláže, které inspirovaly hnutí pop art. Spojují v sobě umělcův inovativní přístup k použití sítotisku a zkoumání možností této techniky a vyjádření odkazu popkultury. $b Jana Lešková
1112 $c 20190718
Processing history
Permanent link